Regelafstand wijzigen
Terug naar Officetips

Regelafstand wijzigen

Word 2007, 2010, 2013

Niveau: Basis, Vervolg

In de nieuwe versies van MS Word krijgt u een extra regel ruimte tussen de tekst wanneer u op Enter drukt. De afstand tussen de regels kunt u aanpassen.
Dit komt omdat de standaard regelafstand is gewijzigd. Deze staat nu standaard op 1,5 waardoor er een regel ruimte komt tussen de alinea's.
Deze afstand kunt u zelf aanpassen. Selecteer de tekst. Klik in de groep alinea op het regelafstandknopje en kies voor 1.

Nu is de regelafstand aangepast voor dit document.

Het kan zijn dat er nog steeds afstand tussen de regels zit waarop u op Enter heeft gedrukt. Deze afstand wordt alinea afstand genoemd.

Om deze te verwijderen selecteert u de tekst en gaat weer naar het regelafstandknop en kiest nu voor Afstand na alinea verwijderen.(de onderste optie)
Als er ook Afstand voor alinea verwijderen staat kunt u deze ook verwijderen.

De regelafstand aanpassen voor altijd

De regelafstand en alinea-afstand kunt u ook standaard instellen. Dit geld dan voor alle nieuwe documenten.

U kunt er ook voor kiezen om de regelafstand standaard op 1 te zetten. U klikt weer op het knopje regelafstand.

Alleen kiest u nu voor Opties voor regelafstand

.
Als u helemaal geen afstand tussen de regels wilt zet u de alinea afstand ook op 0.
Alinea afstand verschijnt als u op de Enter-toets drukt.

Twitter Mirjam de RooDelen op Twitter



Gevestigd in Apeldoorn (Gelderland)

Mirjam de Roo Office Training
Postbus 2415
7302 EP Apeldoorn
KvK:37132314
training@mirjamderoo.nl

Enter na regel verwijderen, ru